Wat is financiële onafhankelijkheid

Een persoon of gezin is financiële onafhankelijk op het moment dat deze voldoende vermogen tot zijn of haar beschikking heeft om niet meer afhankelijk te zijn van een direct inkomen.

Met een direct inkomen bedoelen we inkomsten uit loondienst, freelance opdrachten of andere werkzaamheden waarbij tijd wordt geruild voor geld.

Financieel onafhankelijke mensen hebben vaak passieve inkomstenbronnen die volledig dekkend zijn voor hun eigen levensonderhoud.

Bij passieve inkomstenbronnen kun je denken aan het verhuren van huizen, dividenden, spaarrente etc. Meer over passief inkomen kun je hier lezen.